Echipamente de protecție pentru companii: pe care ar trebui să le alegi?

Echipamentele de protecție individuală și siguranță sunt utilizate pentru a proteja împotriva consecințelor nocive asupra sănătății salariatului care desfășoară o activitate în care riscurile sunt prezente (de exemplu, lucru la înălțime, căderi și alunecări, coliziuni).

Angajatorul are obligația de a reduce sau elimina riscurile profesionale la care sunt expuși angajații, cu scopul de a asigura siguranța acestora și de a le proteja sănătatea fizică și psihică. Prin urmare, măsurile preventive trebuie luate și implementate în întregul spațiu industrial, centru comercial sau fabrică.

De ce trebuie ținut cont?

Codul muncii prevede, de asemenea, nouă principii generale majore care guvernează organizarea prevenirii riscurilor:

  • Evitarea riscurilor: eliminarea pericolului sau expunerea la pericol;
  • Evaluarea riscurilor: cu alte cuvinte, studiază expunerea la pericol și importanța riscului pentru a prioritiza acțiunile preventive care trebuie întreprinse;
  • Combaterea riscurilor la sursă cât mai departe posibil în amonte, adică din proiectarea locurilor de muncă;
  • Adaptează munca la persoană, ținând cont de diferențele interindividuale.
  • Ia în considerare evoluțiile tehnice prin adaptarea prevenirii la evoluțiile tehnice și organizaționale.
  • Evită utilizarea proceselor sau produselor periculoase atunci când același rezultat poate fi obținut cu o metodă care prezintă mai puțin pericol;
  • Planifică prevenirea integrând tehnica, organizarea și condițiile de muncă, relațiile sociale și mediul;
  • Acordă prioritate măsurilor de protecție colectivă și utilizează echipament individual de protecție suplimentar față de protecția colectivă numai dacă se dovedește a fi insuficient;
  • Oferă instrucțiuni adecvate angajaților.

Evident, echipamentul de protectie trebuie adaptat activitatii desfasurate. De exemplu, într-o fabrică de sudură, este esențial să se prevadă bariere de protecție pentru a împiedica circulația oamenilor în apropierea sculelor (echipament colectiv de protecție), însă angajații care sudează trebuie să fie echipați și cu mănuși, ochelari de protecție, încălțăminte de protecție, etc.: aceste elemente diferite fac parte din așa-numitele echipamente de protecție individuală.

Din pacate, foarte des, echipamentele de protectie (in special individuale) sunt uitate sau folosite greșit de către angajați. Nu este neobișnuit să auzi un muncitor plângându-se de o cască prea mare sau prea mică. Consecință: acesta din urmă preferă să nu poarte cască, pentru că el crede că stăpânește pericolele. Acest muncitor se expune la un risc mare de a cădea, mai ales daca lucrează la înălțime.

Provocarea pentru managerul de afaceri este, așadar, să pună la dispoziție angajaților săi echipamente de dimensiuni potrivite, și perfect adaptate bunei practici a activității angajaților săi.

Pentru a face acest lucru, este important să apelezi la un furnizor care să răspundă nevoilor tale în ceea ce privește echipamentele de protecție colectivă sau individuală.

Echipament individual de protecție

Dacă nu este posibilă reducerea riscurilor la un nivel acceptabil, prin mijloace tehnice, cum ar fi rampe, scări sigure, amenajarea optimă a spațiului sau bariere de protecție, angajatorul trebuie să fie în măsură să ofere angajaților săi echipament individual de protecție și siguranță care să respecte legislația în vigoare și impun utilizarea acestora, pe care îl poate alege de pe https://www.dauto.ro/.

Angajatorul trebuie, de asemenea, să indice în mod explicit, prin intermediul semnalizării sau al instruirii periodice reiterate, în ce situații și în ce condiții trebuie utilizat echipamentul individual de protecție.