Proiect: „Sistem Informatic Naţional pentru Adopţie – SINA” Cod MySMIS 2014+: 131382

 

 Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) a implementat, în perioada decembrie 2019 – octombrie 2023, proiectul  „Sistem Informatic Naţional pentru Adopţie – SINA”, cod SMIS 2014+: 131382.

Obiectivul general al proiectului SINA constă în implementarea nivelului 4 de sofisticare pentru serviciile electronice care vizează evenimentul de viață „Adopția”, crearea unui model unificat de date şi a unui vocabular contextual românesc specific domeniului.

Scopul acestui proiect constă în realizarea unui sistem informatic, disponibil la nivel național, care să permită cetățenilor şi instituțiilor cu responsabilități în domeniul protecției drepturilor copilului şi adopției (Ministerul Muncii şi Solidarității Sociale, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului, Serviciul Public de Asistență Socială etc.) accesul la servicii electronice, informații şi schimb bidirecțional de date între aceștia.

Rezultate:

Sistemul informatic unic pentru domeniul protecţiei copilului din România permite cetăţenilor schimbul de informații pentru evenimentul de viaţă adopție, precum şi pentru celelalte categorii identificate ca fiind de interes pentru sistemul protecţiei copilului din România.

Sistemul informatic se adresează tuturor actorilor implicați în procesul de adopție, inclusiv în etapele premergătoare, respectiv în activitatea de prevenire a separării copilului de familie și de protecție specială, respectiv:

 

  • Reprezentanților SPAS, DGASPC, ANPDCA;
  • Reprezentanților furnizorilor de servicii sociale;
  • Reprezentanților organismelor private autorizate să desfășoare activități în cadrul procedurilor privind adopția;
  • Cetățenilor.

 

Sistemul SINA este structurat și implementat pe 3 module, respectiv Prevenire (Observatorul Copilului), Protecție și Adoptie, respectând legislația în vigoare.

Sistemul informatic SINA furnizează o serie de servicii electronice atât în Portalul extern, cât și în Portalul intern, necesare pentru eficientizarea timpilor de procesare a solicitărilor de adopție și pentu determinarea celor mai bune opțiuni pentru potrivirea dintre copil și persoana/familia adoptatoare, respectiv monitorizarea post-adopție a copilului

 

Perioada de implementare: 46 de luni

Valoarea totală a proiectului: 45.970.431,72 lei (din care 38.763.530,28 valoare eligibila nerambursabilă din FEDR)

Parteneri: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR)

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Date de Contact: Andrei Gheorghe, manager proiect, mail: andrei.gheorghe@anpdca.ro