MUNICIPIUL CRAIOVA INVITATIE LA LICITATIE

Invitație la licitație – Etapa unică

Achiziția a aprox. 35  de autobuze urbane noi, cu podea joasă, motor Diesel – Euro 6 – clasa C, standard de 12 m, servicii de întreținere și echipament de diagnosticare

în cadrul Proiectului: GrCF2 W2 – Craiova Urban Rehabilitation

 

UAT Municipiul Craiova intenționează să utilizeze o parte din încasările unui împrumut acordat de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare („Banca”) pentru proiectul menționat mai sus. Detaliile financiare suplimentare sunt după cum urmează:

Acest contract va fi finanțat de un împrumut al BERD de 15 000 000 EUR.

Contractul finanțat din împrumut acordat de Bancă este deschise firmelor din orice țară.

UAT Municipiul Craiova invită acum potențialii ofertanți pentru contractul menționat anterior. Descrierea achiziției este următoarea:

Achiziția a aprox. 35  de autobuze urbane noi, cu podea joasă, motor Diesel – Euro 6 – clasa C, standard de 12 m, servicii de întreținere și echipament de diagnosticare

Data de semnare a contractului este estimată pentru 01/07/2019 iar durata acestuia este de aproximativ 33 de luni.

Regulile de achiziție aplicabile sunt  Politicile si Regulile BERD care pot fi vizualizate la adresa:

http://www.ebrd.com/news/publications/policies/procurement-policies-and-rules.html

Această licitație va fi efectuată prin achiziții publice electronice prin intermediul portalului EBRD pentru achiziții electronice a clienților (ECEPP). Participanții potențiali care s-au înscris în ECEPP și și-au exprimat interesul pentru contract pot avea acces la documente și pot solicita clarificări și informații suplimentare de la client prin intermediul ECEPP. Firmele neînregistrate ar trebui să se înregistreze la ECEPP la acest link:

https://ecepp.ebrd.com/respond/G7E3QYZDQ7

Fondurile din împrumutul acordat de Bancă nu vor fi utilizate în scopul plății către persoane sau entități sau pentru orice import de bunuri, dacă o astfel de plată sau import este interzisă printr-o decizie a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite luate în temeiul capitolului VII din Carta Organizației Națiunilor Unite sau în temeiul unei legi sau al unui regulament oficial al țării Clientului.

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de o garanție de participare la licitație în valoare de 660.000 RON.Ofertele vor fi depuse în format electronic, doar pe portalul ECEPP. Nu se vor depune nici un fel de documente în format fizic.

Pentru informații suplimentare contactați:

Primăria Municipiului Craiova

Direcția Investiții, Achiziții și Licitații

Str. A.I.Cuza, Nr.7, Craiova, 200585, România

D-ul Marian Deselnicu sau d-na Elena Ungureanu

Tel. +40 251416235 (int. 346 sau 317), Email: investitii@primariacraiova.ro